Kontakt

Virtual Office Services, s.r.o.
Bajkalská 29/C
821 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 35 782 315
DIČ: 2021263519

Registrácia: obchodný register OS BA I, oddiel Sro. vl.č. 21166/B

T. +421 (0) 2 209 06 400
F. +421 (0) 2 209 06 409

E. office@virtualoffice.sk, office@vasilpartners.com

www.virtualoffice.sk, www.vasilpartners.com

 

 

 

Virtual Office (UK) Limited
7th Floor, 52/54 Gracechurch Street
Londýn ECV 0EH
Veľká Británia

Spoločnosť registrovaná v Anglicku a Walese pod reg. číslom 07183300
T. +44 (0) 20 7183 9357
F. +44 (0) 20 7183 9357
E. office@virtualoffice.sk, office@vasilpartners.com
www.virtualoffice.sk, www.vasilpartners.com